Zakres Pomocy

Pomoc Psychologiczna w gabinecie:

  • Psychoterapia
  • Praca indywidualna (osoby dorosłe) w obszarze różnych problemów i zaburzeń.
  • Praca grupowa (osoby dorosłe) w obszarze różnych problemów i zaburzeń.
  • Treningi funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, koncentracji)
  • Trening relaksacyjny Jacobsona
  • Trening relaksacyjny Schultza
  • Diagnoza neuropsychologiczna (m.in. zaburzenia pamięci, uwagi, koncentracji)