O mnie

Katarzyna KozłowskaPsycholog o Specjalności Klinicznej.

W maju 2017r. przeprowadziłam się do Brodnicy. Swoje doświadczenie zawodowe do tej pory zdobywałam pracując w Toruniu oraz Poznaniu. Przez kilka lat pracowałam w Poradni Psychogeriatrycznej oraz na Oddziale Psychiatrii Wieku Podeszłego, w których wykonywałam diagnostykę neuropsychologiczną oraz prowadziłam treningi funkcji poznawczych.

Następnie miałam okazję prowadzić terapie indywidualne oraz grupowe na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym. Równolegle prowadziłam diagnostykę w Poradni Zdrowia Psychicznego w Wojskowej Specjalistycznej Poradni Lekarskiej.

Przez kolejne kilka lat pomagałam pacjentom na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej, gdzie zajmowałam się pomocą doraźną, psychoedukacją oraz prowadzeniem treningów relaksacyjnych. Kilka lat temu rozszerzyłam swoje kompetencje zawodowe o elementy psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym.